Information

Generalforsamling

Generalforsamling i 2019

Der indkaldes til

Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 17.00
på Hotel Søparken, Aabybro.

 

Foreløbig dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Forretningsorden
  3. Beretning
  4. Regnskaber
  5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer
  6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter og evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer
  7. Budget og fastsættelse kredskontingent for følgende kalenderår
  8. Udpegning af eksterne revisor for følgende kalenderår
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Kirsten Tranekær, Midtvendsyssel Lærerkreds, Grønnegade 52, 9700 Brønderslev, mail 150@dlf.org senest den 1. marts 2019 kl. 10.00.

Der vil være et oplæg og diskussion med Jeanette Sjøberg om, hvad der sker på den skolepolitiske front.

Efter generalforsamlingen er der middag og kollegialt samvær.

Af hensyn til middagen bedes du tilmelde dig hos din tillidsrepræsentant eller på kredskontoret, mail 150@dlf.org eller telefon 98801933 senest den 6. marts 2019.

 

Generalforsamling 2019
Generalforsamling 2018
Generalforsamling 2017
Generalforsamling 2016
Generalforsamling 2015