Information

Generalforsamling

Generalforsamling i 2017

 Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 14. marts 2017 kl. 17.00 på Restaurant Hedelund, Nørregade 41, 9700 Brønderslev.

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forretningsorden
  3. Beretning
  4. Regnskaber
  5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer
  6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter og evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer
  7. Budget og fastsættelse kredskontingent for følgende kalenderår
  8. Udpegning af eksterne revisor for følgende kalenderår
  9. Valg jf. kredsens vedtægter § 9
  10. Eventuelt

 Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Kirsten Tranekær, Midtvendsyssel Lærerkreds, Grønnegade 52, 9700 Brønderslev, mail 150@dlf.org senest den 4. marts 2017 kl. 10.00.

Efter generalforsamlingen er der middag og kollegialt samvær. Af hensyn til middagen bedes du tilmelde dig hos din tillidsrepræsentant eller på kredskontoret, mail 150@dlf.org eller telefon 98801933 senest den 8. marts 2017.

 

Generalforsamling 2017
Generalforsamling 2016
Generalforsamling 2015