Lærerliv Løn og arbejdstid

Brønderslev kommune

I boksene til højre kan du se de aftaler, der er gældende i Brønderslev kommune

 

 

Arbejdstidsaftale 2019-2020
Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere
Tidsplan for forflyttelse af lærere 2019
Forhåndsaftale UU 2016
Praktikaftale Brønderslev Kommune