Lærerliv Løn og arbejdstid

Jammerbugt kommune

I boksene til højre kan du se de aftaler og love, der er gældende i Jammerbugt kommune.

 

 

 

Planlægningsgrundlag Jammerbugt 2018-19
Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere 2017 Jammerbugt
UU aftale Jammerbugt
Forflyttelsesaftale med tidsplan 2019