Lærerliv Løn og arbejdstid

Jammerbugt kommune

I boksene til højre kan du se de aftaler og love, der er gældende i Jammerbugt kommune.

 

 

Se kredsens seneste udtalelser om Budget

Budgetbrev til politikerne 2019

 

Se kredsens seneste udtalelser om Lokal arbejdstidsaftale 2019

Henvendelse om Lokal arbejdstidsaftale 2019

 

Se kredsens seneste læserbreve

Lyt til forældre, lærere og elever i Jammerbugt Kommune

Planlægningsgrundlag Jammerbugt 2018-19
Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere 2017 Jammerbugt
UU aftale Jammerbugt
Forflyttelsesaftale med tidsplan 2019