Kredsen

Midtvendsyssel Lærerkreds

Kredsen blev dannet den 1. april 2006 som en kreds af Danmarks Lærerforening bestående af Brønderslev og Jammerbugt kommuner.

Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser samt styrke sammenholdet og fællesfølelsen mellem medlemmerne, samt virke for folkeskolens udvikling

Kredsen har ca. 900 aktive medlemmer fra fraktion 1 og 2 og ca. 330 medlemmer fra fraktion 4 (pensionister)