Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen

På generalforsamlingen, der afholdes i marts måned, vælges i lige år formand,
2 kommunerepræsentanter og 2 kredsstyrelsesmedlemmer.

Nuværende kredsstyrelse:

                      Formand Kirsten Tranekær
                      Næstformand Bodil Nørgaard Nielsen, FTR Brønderslev
                      Kasserer Bo Rogild-Jensen, FTR Jammerbugt
                      Lasse Jørgensen, Kredsstyrelsesmedlem                      
                      Søren Jacobsen, Arbejdsmiljøansvarlig