Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen

På generalforsamlingen, der afholdes i marts måned, vælges i lige år formand,
2 kommunerepræsentanter og 2 kredsstyrelsesmedlemmer.

Nuværende kredsstyrelse:

          Formand Kirsten Tranekær
          Næstformand, kasserer Lars Schandorf Andreasen, FTR Brønderslev
          Charlotte Bogø Rasmussen, FTR Jammerbugt
          Bodil Nørgaard Nielsen, Kredsstyrelsesmedlem                      
          Søren Jacobsen, Arbejdsmiljøansvarlig