MEDLEM Nye medlemmer

Kursus for nyansatte

Nyt initiativ fra lærerkredsen til nyuddannede lærere

"Lærerkredsens kursus for nyansatte gav mulighed for at vende diverse problemstillinger, som man møder som nyuddannet og/eller nyansat lærer. Der bliver lagt stor vægt på det trygge rum, således det også bliver muligt at tale om eventuelle udfordringer og problemer ift. ledelse og kollegaer. Vi vendte alt lige fra små praktiske spørgsmål, som hurtigt kan besvares, til store didaktiske og pædagogiske problemstillinger, som blev diskuteret i et professionelt forum. Lærerkredsen hjælper så vidt muligt med svar og løsningsforslag, for at sikre den bedste start i lærerfaget."

I efteråret 2019 havde nyuddannede lærere mulighed for at deltage i et kursusforløb på kredskontoret.

Indholdet af kurset kan du se her

Vi planlægger at køre et tilsvarende forløb i efteråret 2020