Kontingent

Oplysning om kontingent i Kreds 150

Medlemmer af fraktion 1 og 2 betaler 507 kr. pr. måned. Kontingentet opkræves kvartalsvis af Danmarks Lærerforening og kan tilmeldes PBS . 

Medlemmer af fraktion 4 (pensionister) betaler 1272 kr. pr år, beløbet opkræves årligt.

Medlemmer af fraktion 6 (særlige medlemmer) betaler 1500 kr. pr. år.

Hvis du er nyuddannet lærer og overflyttes fra Lærerstuderendes Landskreds (LL), skal du ikke betale kontingent i de første 2 måneder lige efter afslutningen af uddannelsen. De næste 4 måneder bevilges du 50 procent kontingentnedsættelse. 

Alle førstegangsindmeldte i fraktion 1 og 2 bevilges 50 procent kontingentnedsættelse i seks måneder, såfremt indmeldelsen foretages senest 3 måneder efter ansættelse. I perioden 1. januar 2016 til og med 31. marts 2016 bevilges alle førstegangsindmeldte 50 procent kontingentnedsættelse i seks måneder. Dette gælder ikke medlemmer af LL, jf. ovenfor. 

Du kan få nedsat kontingent eller kontingentfritagelse i særlige situationer. Du kan læse mere HER