Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen 2020 22
Kredsstyrelsen i Midtvendsyssel Lærerkreds

På generalforsamlingen, der afholdes i marts måned hvert andet år vælges formand, 2 kommunerepræsentanter og 2 kredsstyrelsesmedlemmer. Næste generalforsamling er i 2022.

Nuværende kredsstyrelse består af:

Kirsten Tranekær - Formand

Lars Schandorf Andreasen - Næstformand, kasserer og
FTR i Brønderslev

Charlotte Bogø Rasmussen - Skolepolitisk ansvarlig, IT og
FTR i Jammerbugt

Betina Hollen Tofting - Skolepolitik og Kredsstyrelsesmedlem  

Søren Jacobsen - Arbejdsmiljø og Kredsstyrelsesmedlem