INFORMATION

Rådgivning

Midtvendsyssel Lærerkreds tilbyder individuel medlemsrådgivning.

Midtvendsyssel Lærerkreds har en fuldtidsansat konsulent, som normalt varetager kredsens rådgivning, vejledning og sagsbehandling af henvendelser fra de enkelte medlemmer, f.eks. vedr. ansættelsesvilkår, pension, orlov, fleksjob, sygdom og barsel. Kredsens konsulent kan desuden efter aftale tilbyde at være bisidder for sygemeldte medlemmer ved møder med sygedagpengemyndighederne. Medlemmer, der ønsker rådgivning i møde, skal ringe og aftale dette i forvejen.

Du kan kontakte konsulenten på telefon 98 80 19 33 eller pr. mail 150@dlf.org.

Kredsen har normalt en sagsbehandlingstid på 14 dage.