INFORMATION Kommunikation

Hovedstyrelsesvalg 2023

Hovedstyrelsen 2024-2028 Danmarks Lærerforening har fået ny hovedstyrelse.

Følgende blev valgt:

1 Katrine Fylking 35.363
2 Morten Kvist Refskov 31.552
3 Charlotte Holm 29.752
4 Niels Lynnerup 28.903
5 Lars Søltoft Buur Holmboe 28.722
6 Lars Busk Hansen 25.476
7 Regitze Flannov 25.122
8 Thomas Andreasen 22.722
9 Jacob Svejstrup 22.243
10 Tine Agenskov 22.224
11 Marianne Giannini 21.976
12 Kristoffer Høyrup Sørensen 21.737
13 Sanne Weisbjerg Vilstrup 21.203
14 Kim Kirkegaard Zachariassen 19.602
15 Dorthe Krejlgaard 19.222
16 Per Lundsgaard Breckling 17.778
17 Mads Lerche Møller 17.526
18 Henrik Juul Nielsen 16.706

Anders Liltorp , Kresten Dahlmand Andersen, Pernille Gaarde Bendix, Anders Kildahl Juul og Rikke Gierahn Andersen opnåede ikke valg denne gang.

Fraktion 4
Gitte Mailand Jensen 2.322 
Palle Dons-Heltoft opnåede ikke valg denne gang.

 

Tak til alle for at stille sig til rådighed!

 

23 kandidater til valggruppe 1 og 2 kandidater til valggruppe 2
Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening består af formand og næstformand for Danmarks Lærerforening (valgt på kongressen), 19 medlemmer (fordelt på valggruppe I og II) samt formanden for Skolelederforeningen og formanden for Lærerstuderendes Landskreds.

Valggruppe I, som dækker over fraktion 1 og 2 (lærere, konsulenter uden ledelsesfunktioner og børnehaveklasseledere) samt fraktion 3 (ledere der ikke er medlem af skolelederforeningen). Der skal vælges 18 medlemmer til hovedstyrelsen.

Alle stemmeberettigede medlemmer vil modtage en mail med et link til afstemning. Tjek gerne på "Min side", om vi har din korrekte mailadresse registreret. 

Stemmeret til hovedstyrelsesvalget
Følgende grupper af medlemmer har stemmeret til hovedstyrelsesvalget i Danmarks Lærerforening:

Valggruppe 1

  • Fraktion 1: Lærere, konsulenter uden ledelsesfunktioner m.fl.
  • Fraktion 2: Børnehaveklasseledere
  • Fraktion 3: Ledere, der ikke er medlemmer af Skolelederforeningen

Valggruppe 2

  • Fraktion 4: Pensionister og efterlønsmodtagere

Særlige medlemmer (Fraktion 6) har ikke stemmeret

Indkommer der i en valggruppe ikke flere kandidater, end der skal vælges i valggruppen, er de foreslåede kandidater valgt uden afstemning. Indkommer der flere kandidatforslag, afholdes der valg blandt de opstillede kandidater inden for hver valggruppe. Regelsættet findes i §28 i vedtægterne for Danmarks Lærerforening.

 


 

Stem til Hovedstyrelsesvalget