MEDLEM Nye medlemmer

Intro til kredsen

Velkommen i Midtvendsyssel Lærerkreds. Her - en kort introduktion

Hvis du får et job i Brønderslev eller Jammerbugt Kommuners skolevæsen, er du sikkert også blevet medlem af Midtvendsyssel Lærerkreds - eller er på vej til at blive det.

Velkommen
Nye medlemmer bliver kontaktet af den lokale TR ret hurtigt efter ansættelsen. I den forbindelse vil du blive introduceret til kredsen og kredsens arbejde lokalt i kommunerne.

Midtvendsyssel Lærerkreds-kontingent

Hvis du ikke er sikker på, om du er indmeldt i Midtvendsyssel Lærerkreds endnu, skal du snarest kontakte din TR eller kredskontoret

Vi glæder os til at møde dig!