OK21

169545631 10158549713229079 3985586228770798315 N
En enig kredsstyrelse anbefaler et ja til OK21

Det gør vi, fordi det på trods af stor økonomisk usikkerhed i samfundet er lykkedes at sikre en reallønsfremgang. Der forventes en prisudvikling på 3,95 %, mens lønstigningen i samme periode vil være på 5,94 %. Det lykkedes at holde fast i de procentvise generelle lønstigninger på trods af, at flere organisationer ønskede et kronebeløb. Det betyder noget for os som faggruppe, da vi tilhører en af de grupper, der har en høj løn, når vi sammenligner os med faggrupper med samme uddannelsesniveau. Det lykkedes at få afsat midler til organisationsforhandlinger, hvor en stor del af dem bruges på at give alle en stigning i fritvalgstillægget på 0,55 procentpoint således, at de fremover vil udgøre 1,38 %. Det er penge, som medlemmerne selv kan bestemme, om de vil have udbetalt eller overført til pensionsopsparingen. Desuden lykkedes det at give børnehaveklasselederne og UU-vejlederne en ekstra lønforhøjelse, ligesom der er sat gang i nogle projekter, som på sigt kan få betydning for os som faggruppe. Der er stadig afsat penge til lavt- og ligelønsproblematikken, men det problem er stadig ikke løst med denne overenskomst. Det er ikke uvæsentligt for sammenholdet mellem organisationerne, at der er lavet et enighedspapir, der giver mulighed for at se, om lavtlønsproblematikken kan løses på en anden måde end ved en overenskomstforhandling. Afstemningen starter den 6. april og løber frem til 14. april. Du vil inden modtage en mail med et link til selve afstemningen, hvor du kan stemme ja eller nej, ikke blank. Vi vil gerne have en høj stemmeprocent, og derfor bliver der også denne gang mulighed for at vinde rundstykker, hvis stemmeprocenten kommer over 75 %.

 

Tryk her for at finde linket til afstemning med NemID

Emner

Målgruppe