Skolepolitikken til debat i Jammerbugt Kommune

Skolepolitisk Valgmoede Jammerbugt
Midtvendsyssel Lærerkreds skød for alvor valgkampen i gang tirsdag den 5. oktober 2021 med et valgmøde om skolepolitik i Jammerbugt Kommune. 10 partier deltog i mødet på Brovst Skole og mange emner var til debat.

Partierne fik lov til at præsentere deres tanker og visioner for Jammerbugt Kommunes skolevæsen og tidligt stod det klart, at mere frihed til skolerne, lokale løsninger og fleksibilitet til lærere og skoleledere skal være med til at forme skolevæsenet i de kommende år fortæller formand for Midtvendsyssel Lærerkreds, Kirsten Tranekær.

 

Mere frihed til lokale løsninger

Det blev slået fast, at lærerne og skolelederne er de fagprofessionelle. Det er dem, der er tæt på virkeligheden. Hele det politiske panel udtrykte stor tiltro til, at der på den enkelte skole kan tages beslutninger, der passer til de lokale forhold, fastslår Søren Jacobsen, TR på Aabybro Skole. Samtidig var der bred enighed om, at det decentrale skolevæsen, som er kendetegnende for Jammerbugt, fortsat er vigtigt at prioritere i en geografisk stor kommune. Det blev tydeligt for tilhørerne, at der er politiske forskelle - nogle taler om lys i vinduerne - andre om lys i børnenes øjne. 

 

Den mangfoldige folkeskole med plads til alle elever

Der skal være faglige udfordringer for den enkelte elev, men fællesskabet skal samtidig  prioriteres og vægtes højt. Børn skal indgå i fællesskaber på tværs af forskellige kulturer og sociale lag. Klasselæreren blev fremhævet, som en vigtig brik i den sammenhæng. Det er klasselæreren, der har blik for både den enkeltes læring og trivsel, men også for klassefællesskabet som helhed.

 

Dog er det store fællesskab under pres, og der blev fra både tilhørere og enkelte politikere udtrykt bekymring for, at den almene skole rammes af økonomisk udhuling med den fordeling af pengene, som man har i dag. I Jammerbugt Kommune - som i alle andre af landets kommuner - opleves kraftigt stigende udgifter til det specialiserede børneområde, udtaler FTR, Charlotte Bogø Rasmussen.

 

Som svar på, hvordan folkeskolen i kommunen kan blive mere rummelig og sikre at alle elever får passende udfordringer og kan deltage aktivt i klassens fællesskaber på lige fod, bød flere politikere ind med forslag om tidligere indsatser og to-lærerordninger/ co-teaching. 

 

Nullermænd i hjørnerne

Noget af det der for alvor kunne sparke gang i debatten var, da rengøringsstandarden på folkeskolerne efter kommunens udlicitering, blev påtalt af lærer Helle Larsen fra Brovst Skole: “Vi går rundt i en svinesti til dagligt. Det er ikke et ordentligt arbejdsmiljø - hverken for elever eller lærere”. Indlægget blev mødt med klapsalver fra tilhørerne, og politikerne noterede flittigt i deres notepapirer.

 

Debatten spændte vidt og partierne havde alle deres egne mærkesager bl.a. blev også tilbud om skolemad til alle elever, transportmuligheder for skoler placeret ude på landet, rekruttering af lærere, fri- og privatskoler kontra folkeskoler og de økonomiske forskelle der er her, drøftet. 

Formand for Midtvendsyssel Lærerkreds, Kirsten Tranekær takkede politikere og tilhørere for en god debat og ønskede god valgkamp.

 

  

 

Emner

Målgruppe