Medlemsbrev 9

God Efteraarsferie
Kredsstyrelsen ønsker god efterårsferie

Medlemsbrevet denne gang ønsker jer alle en rigtig god og velfortjent efterårsferie og indeholder information om OK24 og kravopstillingsprocessen med inddragelse af medlemmer, resultatet af Budget 2023 for både Brønderslev og Jammerbugt kommuner, registrering af opgaveoversigter og hvorfor vi gør det samt nyt fra processen om omorganisering på specialområdet i Brønderslev kommune.

Af mere pædagogisk karakter beskrives et materiale fra Evalueringsinstituttet EVA, som kan bruges til at fremme understøttelsen af implementeringen af det nye evaluerings- og bedømmelsessystem og kravet om god evalueringskultur på skolerne.

Du kan læse medlemsbrevet her

Emner

Målgruppe