Medlemsbrev 7 - 2024

Kredsstyrelsen ønsker god sommer

Sommerferie
Her på slutningen af skoleåret vil vi gerne benytte lejligheden til at sende en sommerferiehilsen til jer alle, hvor vi vil se tilbage på året, der er gået.

Heldigvis blev det ikke til de store besparelser i Jammerbugt, og derfor har der været mere ro på, end der er, når der skal forflyttes og fyres lærere. Til gengæld har vi haft første skoleår med et højere timetal. Det, tror vi, kan aflæses direkte i den medlemsundersøgelse, som DLF lavede omkring jul.
I Brønderslev har året været præget af både besparelser, ny strukturdebat og omorganisering af specialundervisning. Forude venter der en sammenlægning af to skoler, og det berører i særlig grad de lærere, som er der. Der er truffet rigtig mange beslutninger, og vi krydser fingre for, at de føres ud i livet uden de helt store sværdslag.
En ny folkeskoleaftale har også set dagens lys. En aftale, der byder på både gode og dårlige tiltag. Det bliver spændende at følge det videre forløb, hvor vi selvfølgelig håber, at de værste tidsler bliver luget væk, inden aftalen endelig vedtages. Herefter forestår der et stort arbejde med at implementere den.

Afgående TR - Nye TR
Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke afgående tillidsrepræsentanter. Cor Sørensen, Skovsgård-Tranum skole, er flyttet til Fyn, og bliver erstattet af Dorthe Thøgersen. Inge Sørensen, Dronninglund skole, har fået nyt job udenfor folkeskolen, og ny tillidsrepræsentant her er pt ikke valgt endnu.  Vi siger tak til begge og ønsker herfra held og lykke med det nye job.
Karin Odgaard, Ørebro skole, er tilbage efter sygdom, så herfra skal lyde en tak til suppleanten Karin.
Vi har fået tillidsrepræsentanter på de tre små skoler i Brønderslev Kommune. Velkommen til Jakob Hyllested, Flauenskjold skole, Isabella Albertsen, Aså skole og Hans-Peter Nielsen, Thise skole.
Vi glæder os til samarbejdet med de nye tillidsrepræsentanter.

Syg i ferien
Hvis du bliver syg i ferien, kan du læse i dette link, hvordan du skal forholde dig. Er du stadig i tvivl, kan du henvende dig på mail 150@dlf.org

https://www.dlfkreds150.dk/information/raadgivning/feriehindring-syg-i-ferien

God sommerferie
Forude venter en lang og velfortjent sommerferie, hvor batterierne skal lades op, denne gang en lynladning, Vi håber den gode sommerferiestemning tager over, og at der tankes op med lange dejlige sommerdage. GOD SOMMERFERIE.

ABNINGSTIDER I SOMMERFERIEN: Kontoret er lukket i uge 28 – 30, samt mandag – onsdag i uge 31.
Du kan ved akut behov skrive til 150@dlf.org eller indtale en besked på telefonsvareren på 98801933. Du vil herefter blive kontaktet af en fra kredsen.


 

Emner

Målgruppe