INFORMATION Rådgivning

Feriehindring - Syg i ferien

Syg

I forhold til ferieloven er der to scenarier, og dine rettigheder afhænger af, om du er blevet syg inden ferien eller syg under ferien.


Det er første scenarie – syg under ferien:

Det er muligt at få erstatningsferie, hvis du bliver syg efter feriens begyndelse. Din ret gælder dog IKKE for de 5 første feriedage med sygdom, hvis du har optjent ret til 25 feriedage med løn. Hvis ikke du har optjent ret til 25 feriedage med løn, så har du ret til erstatningsferie forholdsvis tidligere.

Hvad skal du gøre?
Du skal kontakte din arbejdsgiver på din første sygedag, som du ellers ville gøre i forbindelse med sygdom. Din ret til erstatningsferie indtræder tidligst fra det tidspunkt, hvor du har kontaktet din arbejdsgiver.

Hvis man har meldt sygdommen efter reglerne og fremlægger lægelig dokumentation for sine sygedage, så kan man få erstatningsferie for de resterende feriedage. Udgifter til den lægelige dokumentation afholdes af dig, medmindre andet er aftalt med din arbejdsgiver.Det andet scenarie – syg inden ferien:

Syg inden ferien betyder, at du er blevet syg før arbejdstids begyndelse på din første feriedag. Hvad så nu? Du har ikke pligt til at begynde din ferie, da sygdom inden din ferie er en feriehindring. Så du skal afholde din ferie på et andet tidspunkt.

Hvad skal du gøre?
Du skal kontakte din arbejdsgiver på din første sygedag, som du ellers ville gøre i forbindelse med sygdom. Du kan dog også vælge, at afholde din ferie alligevel, hvis du eksempelvis har booket en ferie, og vælger at tage af sted, selvom du er syg. Så behøver du selvfølgelig ikke at kontakte din arbejdsgiver.

Kan du ikke komme i kontakt med eks. din skoleleder pga. ferie, kan du kontakte Løn og Personale på rådhuset og melde dig syg.

Hvis du bliver rask, inden din ferie er udløbet, så skal du huske at melde dig rask, og som udgangspunkt afholdes den resterende del af din planlagte ferie. Kontakt din arbejdsgiver for nærmere aftale. Den udskudte ferie har du ikke ret til, at afholde i forlængelse af din raskmelding. Hvis det skal lade sig gøre, så er det noget din arbejdsgiver skal godkende.

Opstår den situation, hvor du bliver syg inden eller I ferien, så kan du altid kontakte Midtvendsyssel Lærerkreds, så hjælper vi dig.