INFORMATION Rådgivning

Barsel

Hos Midtvendsyssel Lærerkreds kan kommende forældre altid få hjælp til at planlægge orloven.

Oftest er det bedst at aftale et møde med kredsens konsulent efter fødslen, men dog inden 6 uger efter fødslen. 

Giv lederen besked
Som kommende mor skal du give din skoleleder besked om, hvornår din barselsorlov begynder. Det skal du gøre senest 3 måneder før forventet fødsel.

Lederen skal have besked om, hvordan I holder den samlede orlov senest 8 uger efter fødslen.

Orlov før fødsel
Som kommende mor med kommunal ansættelse har du ret til barselsorlov med løn i 8 uger før forventet fødsel. Du har også ret til fravær med løn til graviditetsundersøgelser hos læge og jordemoder, når det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Hvis du er privatansat, gælder der særlige regler. 

Orlov efter fødsel
Efter fødslen har I som forældre ret til orlov med fulde dagpenge i  tilsammen 48 uger (46+2 uger faderorlov), heraf kan op til 38 uger være med sædvanlig løn.

Hvis I ønsker yderligere oplysninger og/eller konkret rådgivning om sammensætningen af orloven, skal I blot kontakte kredskontoret. 

Mulighed for ændrede kontingentvilkår
Når du skal på barsel uden sædvanlig løn, er der mulighed for nedsat kontingent. Kontakt kredskontoret eller læs mere ved at følge linket om ændrede kontingentvilkår til højre.

Barselspjece
Kommunale barselsaftale
Vedr. kontingent- nedsættelse