INFORMATION Rådgivning

Barsel

Som kommende forældre skal I blandt andet overveje, hvordan I vil holde orlov. I kan altid få hjælp af kredsen til at planlægge orloven. Oftest er det bedst at aftale et møde med kredsens konsulent efter fødslen, men inden 8 uger efter fødslen. 

Giv lederen besked

Som kommende mor skal du give din skoleleder besked om, hvornår din barselsorlov begynder senest 3 måneder før forventet fødsel.

Lederen skal have besked om hvordan I holder den samlede orlov senest 8 uger efter fødslen.

Orlov før fødsel

Som kommende mor med kommunal ansættelse har du ret til barselsorlov med løn i 8 uger før forventet fødsel. Du har også ret til fravær med løn til graviditetsundersøgelser hos læge og jordemoder, når det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Hvis du er privatansat, gælder der særlige regler. 

Orlov efter fødsel

Efter fødslen har I som forældre ret til orlov med fulde dagpenge i  tilsammen 48 uger (46+2 uger faderorlov), heraf kan op til 35 uger være med sædvanlig løn.

Hvis I ønsker yderligere oplysninger eller/og konkret rådgivning om sammensætningen af orloven, skal I kontakte kredskontoret. 

Mulighed for ændrede kontingentvilkår

Når du skal på barsel uden sædvanlig løn, er der mulighed for nedsat kontingent. Kontakt kredskontoret eller læs mere ved at følge linket om ændrede kontingentvilkår til højre.

Barselspjece
Kommunale barselsaftale
Vedr. kontingent- nedsættelse